m m 30 V astelaoves-verieëneging "Ut Dartele Veulen" V astelaoveskrant Vaöle Öp zaoterdag 29 jannewarie zal names vastelaoves- verieëneging "Ut dartele Veulen" èw de vastelaoveskrant angebooje worre. Be leeje van die raod van elf zun dan bij èw anbelle ma èw de krant te gaeve. Gij kunt dan 'n vrijwillege bijdrage doën. Per adres zal ieëne krant wörre angebooje. Hadde gij gaer mieër krante dan kunde èw melde bij Ruud Wilms Voerleberg 20 Tillefoon 580515. Be raod van elf reserve raod: zaoterdag 29 jannewarie tuud mit muts! foljenkèmme Be Sik. Groente Fruit Streekproducte Veulen tel. 0478 550653 Lorbaan 1 Openingstijden ma, di, do en vrijdag van 13.00 u. tot 18.00 uu zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. .Wilde bij Prins, Prinses of boerebruudspaar nie mit lege hand staon, dan motte is nor de boerdereejwinkel au de Lorbaan gaon. Dor hebbe ze mojje kedootjes, vur ieder wat wils, Van boeremoes mit waorst, tot an streekpakketjes mit pielhazepils.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 31