.v.v.vv wMwM mm Sw'lvlv 8 8 8 vv<v 3 mm&M $ykw,&&A ;?k««k<*ï* immm, ya&wa W/.V. ïnW»Vw5vi VA*.V»VjVjV JAW,'. \V^XvVv'«lv>VWAVAVA tV«%V»ViViV 29 Aan alle leden van de Veulens© A.P.K. Zoals we op de laatste ledenvergadering afgesproken hebben gaan we de komende zomer het Peelmuseum van Jan Houben in Ysselsteyn bezoeken. De datum voor deze activiteit is nu vastgelegd op zaterdag 25 juni. Houdt deze datum vrij en noteer hem alvast in uw agenda! Nader bericht over de precieze invulling van deze middag hoort u ter zijner tijd. Uw Bestuur. ■iiÉli *«I ^4 jp& V/ 4 4 4 A 4 I 4 4 4 1 1 mmm mmmm ■II mm

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 30