Reünie TLEM9 medewerkers ie Letteen. 20 Afgelopen zaterdag was het in Leunen een drukte van jewelste. Een grote groep mensen, het merendeel in werkkleding gestoken, waren druk in de weer. Het was een reünie van PLEM medewerkers, dus mensen die vroeger ook vaak nie tuus waren. Om de sfeer te verhogen werden er enkele behendigheidsspellen georganiseerd zoals: sleufgraven, stoeptegels leggen, paaltjes plaatsen en hangoefeningen op de schop. Natuurlijk werden er verhalen opgehaald over vroegere tijden toen ze nie tuus waren, en bij vele mensen zorgde dat voor verlichting. Dat men niet meer zo behendig was bleek uit het feit dat veelal 1 persoon met de klus bezig was terwijl de andere 14 aanwijzigin- gen gaven hoe de klus geklaard moest worden. Wel lieten enkele van de reüniegangers zich ontvallen dat Leunen in het donker moeilijk te vinden is, en dat een lichtpuntje wel op z'n plaats zou zijn. De reünie eindigde met een heus waterspel, waarbij het de bedoeling was om in zo kort mogelijke tijd een stoep met zandresten schoon te spuiten. Er werd nog wat nagekletst onder het genoê* van een kop koffie, en voor sommige een te groot stuk vlaai. En iedereen was het er over eens: 'Leunen moet een keer in het licht gezet worden' En zo ging men huiswaarts, onder de toezegging dat men elkaar zaterdagavond met de carnaval weer zou treffen. Afgesproken werd bij de kerk. Namens de 'PLEM' Oftewel: Plaatselijke Leut En Muziekmakerij Nogmaals dringende oproep: Gezocht kartrekkerllf! (N/V) Profiel: lijder. Ervaring in verenigingsleven 0 tot 5 mentaliteit. Roken Hoeft niet te kunnen voetballen 4 Leunse Nationaliteit. LPT

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 21