V.V.'i Sè V» ■■■'.■II I. Ml I 13 KBO AFDELING LEUNEN I 'kitjt'kic'k'kJck'kitii'k-kjc'jt'jcitjc-kick'k-k ge voorgenomen activiteiten in over Vincent OviVO (en misschienl8 mei) voor 112 S eptGrote ki< 111 Okt. Najaarsv 112 Dec. Adventv 1 t I Andere activiteiten voor event Volksdansen: woensdagmorgen I Gvmnastiek: woensdagmorgen tel. 588163 f tel. 582141 tel. 584948 I B ertha Jacobs tel. 588163 I

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 14