na carnaval van 11 Leunen Waar? In gemeenschapshuis De Brink. Hoe laat? Van 2Q.00 tot 22.30 uur. Met Wie? Met iedereen die de toekomst van leunen interesseert. Van dorpsvisie (DOV) tot dorpsplan (DOP) met concrete projecten waaraan we de komende jaren kunnen (door) werken! In de vorige Ruuper hebben we het thema woningbouw/centrumplan belicht. Met deze tweede publicatie willen we de discussie over de thema's ruimtelijke en oproepen. Wat vinden we van de bedrijventerreintjes bij de entrees van Leunen, te weten: hoek Zuivelweg/Leunseweg/Molenhof en hoek Veulenseweg/Horsterweg? Willen we daar bedrijfswoningen toestaan? Hoe kunnen we het dorpse karakter behouden/stimuleren; moeten bijvoorbeeld bepaalde open plekken gekoesterd worden? Waar zouden we een milieuhoek willen hebben en wat zouden we daar moeten kunnen aanleveren? Hoe moet het gebied net buiten de bebouwde kom er in de toekomst uitzien? Voor welke bedrijvigheid is er in het buitengebied plaats? Willen we de recreatiemogelijkheden vergroten en zo ja op welke wijze? Wat vinden we van erfbeplanting, bermbeplanting, meanderende sloten, wandelpaden netwerk, Leunse monumentenlijst voor zowel gebouwen als bomen? Welke functies zou een gemeenschapshuis moeten herbergen? Welke accommodatievragen hebben we (zowel verenigingen als inwoners)? Wat vinden we van het voorzieningenniveau? Hoe zit het met het beheer van de publieke accommodaties (De Schakel, De Brink, de kerk en de school) en hoe kan een multifunctioneel gebruik worden bevorderd? Waar kan de jeugd van 12 tot 16 jaar terecht of moet hier iets nieuws voor komen? Is er behoefte aan een servicepunt voor verenigingen? Wat vinden we van het idee van een dorpsconciërge? Over de genoemde zaken heeft de dorpsraad al nagedacht. Met een aantal projecten zijn we zelfs al bezig. Uw mening telt ook In een interactieve bijeenkomst met u als geïnteresseerde inwoner van Leunen willen we op maandag 14-02-2005 de inhoud van het Dorpsplan vaststellen. De volgende week presenteren we het concept centrumplan. Het betreft een ambitieus project dat past binnen het DOP en waaraan we al geruime tijd werken De werkgroep DOP.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 12