/- Afdeling Leunen Jaarvergaderi ng Op maandag 31 januari om 19.30 uur wordt de jaarvergadering gehouden in MDe Brink". In het huishoudelijke gedeelte komen aan de orde: Het jaarverslag, de jaarrekening, het afscheid van Toos Baken ais voorzitster en nieuwe ontwikkelingen binnen Zij-Actief. Voor de verkiezing in het bestuur zijn kandidaat: Voorzitster Mien Holtackers Herkiesbaar: Tinij Litjens Kandidaat WiSSyTraa Het bestuur zoekt nog aanvulling. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot voor de vergadering. Na de pauze houdt Frans Hoefnagels uit Asten een diapresentatie over alle vogels die in en om de tuin voorkomen. Welke nestkastjes en wintervoedering hebben ze nodig. We vragen de leden van de volgende straten om 19.00 uur aanwezig te zijn i.v.m. de voorbereidingen in de zaal: Afbionstraat, Past. Strijker straat, Laagriebroekseweg, Brienshoekweg, Blankenberg, V.Berhstraat, Bershof, Por ter hof, Pascherhof Dames denk aan het inleveren van de formulieren

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 11