Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de Eerste Wijkvereniging Leunen, Bertie Manders, tel.nr. 588955 a e a tg 5 Wijkvereniging Leunen Secretariaat Dhr O van Well Meester de Haanstraat l l 58.Q9 BC LEUNEN. 04 78 - 58 5 264 Het E.W.L.-bestuur wenst alle lezers van de Ruuper en de E.W.L.-leden in het bijzonder een veilige en gezellige jaarwisseling alle goeds voor Tot slot willen we alvast vermelden dat de Kerstboom verbranding op zaterdag 8 januari 2005 is. v.'.\WVwSV%si M'" I OUD PAPIER OUD PAPIER m Op maandag 03 januari a.s. haalt de E.W.L. weer oud papier op. Diegene die buiten de route wonen kunnen 's avonds tussen 18.00 en 19.00 uur hun oud papier afleveren bij de aanhanger op de parkeerplaats bij gemeenschapshuis 'de Brink'. Wij vragen U vriendelijk om het papier stevig te a bundelen of in dozen te verpakken. S.v.p. niet in plastic zakken of houten kistjes! Bij voorbaat dank voor Uw medewerking!! Bestuur E.W.L.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 6