2 4 In alle kerken van het cluster Leunen, Veulen en Heide vindt u achter in de kerk een aanmeldingsformulier met daarop de nodige praktische informatie en ook kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende. Daarnaast kunnen alle jongeren die interesse hebben om van 15-21 augustus naar Keulen te gaan achter in de kerk een aanmeldingsformulier vinden. De kosten zijn 235,-. Met dien verstande dat degene die zich tevens bij mij aanmelden, een bijdrage van de kerkbesturen krijgen van 100,-. Dus de eigenlijke kosten zijn maar 135,- Een unieke kans om zoveel verschillende jongeren uit diverse landen van de wereld te ontmoeten. Als u zelf echt geen plaats heeft in uw 'herberg', of u bent dan op vakantie dan kunt u altijd nog een financiële ondersteuning geven. Het dekenaat Venray, dus ook de parochies van ons cluster moeten de organisatie van deze dagen in ons dekenaat zelf betalen. Daarom zal er tijdens de vieringen van Kerstmis een kerkdeurcollecte voor dit doel worden gehouden. Ook kunt u een bedrag overmaken op de volgende rekening: W.L.J.C. van Dijck, misdienaarsclub bankrekeningnummer: 1281.61.981 t.n.v. de Wereldjongerendagen. Deze rekening die normaliter voor activiteiten van de misdienaars gebruikt wordt, is nu geheel ter beschikking voor dit doel Terzijde kan ik u vermelden dat inmiddels de Gemeente Venray ook haar steun aan deze unieke gebeurtenis wil geven. Op uitnodiging van de Burgemeester zelf worden de jongeren welkom geheten in het gemeentehuis van Venray en krijgen ze daar een etentje en een presentje aangeboden. Fantastisch dat de gemeente dit wil doen, met veel dank! Ik dank u alvast hartelij k, Kapelaan W. van Dijck Contactpersoon WJD namens het dekenaat Venray

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 5