a Zoals eerder aangekondigd in de kerken en via diverse media hebben we gastgezinnen nodig voor het voorprogramma van 11-15 augustus, van de Wereldjongerendagen (WJD) 2005. Sinds 1986 komen honderdduizenden jongeren uit de hele wereld samen voor de Wereldjongerendagen. Deze grootschalige ontmoeting van de katholieke kerk vindt steeds in een ander gastland plaats. De 20 editie van de Wereldjongerendagen vindt plaats van 15 t/m 21 augustus 2005 in Keulen. Duitsland bereidt zich voor op de komst van een miljoen jongeren uit de hele wereld. Het Duitse aartsbisdom heeft hulp gevraagd aan o.a. Nederland. Daarom dat ook het dekenaat Venray zich bereid heeft verklaard aan deze dagen mee te werken. Enerzijds worden de jongeren uit onze regio1 benaderd om mee te gaan naar Keulen en anderzijds zullen wij proberen buitenlandse jongeren op te vangen in ons dekenaat. Het gaat bij dit laatste concreet dan om de voorbereidende dagen op Keulen; van 11 tot 15 augustus. Natuurlijk is uw hulp daarvoor onontbeerlijk. Wij hopen dat u mee wil werken om de jongeren gastvrij in uw huis te ontvangen. We zoeken voor deze dagen overnachtingplaatsen. We hopen dat u twee of meer jongeren wilt opvangen. Is het niet bij uitstek een kerstgedachte, om de jongeren die komen gaan niet de deur te wijzen. Jezus herkennen we immers in onze medemens! Als we deze jongeren niet ontvangen, laten we Jezus opnieuw geboren worden in een koude stal. Is er voor hen plaats in onze herberg, in ons gezin, in onze woning? We gaan ervan uit dat de mensen in Leunen, Veulen en Heide gastvriendelijk zijn en hebben er alle vertrouwen in dat u jongeren tijdens deze dagen wilt opvangen. Naar alle waarschijnlijkheid gaan er rond de 100 jongeren komen uit Hongkong, tegenwoordig behorend tot China. Het zijn jongeren die voorheen behoorden tot het Britse Koninkrijk en daarom heel waarschijnlijk allemaal Engels spreken (iets gemakkelijker als Chinees: tenminste dat denk ik. Wij zouden het vooral geweldig vinden als gezinnen, met daarin zelf jongeren, zich hiervoor aanmelden.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4