m m w W sss fsss I!»! SS»»iiilg|g| i# «JH o@nijsen-granico.nl Hww. nijsen-granico.nl Ml» ■MêSSS; 20, 5814 AC fax 0478 Venray 588456 1 1 ->s r«> ff \sx s^ •"iiwS ■ïtw .gag ®S« as m S-Wi? !«S!3g| Sm&SSS»! *WÏ l>o" I. :oa> tx$ www SSt X- CM *È**-vSx5®'a a\v» ^>X*lvX^v.y1*/,i.v,v.w ■».V ycw. -X- %\s\- 5» ftsy ■•V(V. Hs AV L>.v. '■V. ■V. Wx y<V' '*V- X' •yy>ys ons; V.: &V !aw; AWtf X Nnv sy.wy/kv ■X-K-XSX'X- •avav.v "Xswi s>>>svxv:-s:x^^ VA* A.VAS •Xv.v!' vvA*.y -Til A 29 Loonwerk-Grondwerk-Transport Directie medewerkers danken voor vertrouwen hen gestelde wensen fijne feestdagen en een succesvol 2005 Drabheisweg 1 5814 AG Veulen 0478-581986 f *1 W.V.V hWi w ♦VAV AWA' VfW. 4»v i. k i* ."My^kVrj k* O* 4.ro 'AVA' ASV-V 06-54747627 .v>. e *4i 1 vv •■■va:-:- VA L».4 9éSS\YA 1 ►VA' SVV .fc s k f W/. AV t VA' VA •V»* AViNV ■IVI '.V. ,W, L I »*j'« j O'XOXvXsVA'^/.VXX.'vwS.SV.'.'vV.VA-AV.VA M w êvvI%V Ét '.V WJ s f.VA*.S> A k I '.'AVA'A Al hV^S">Vv V AVA'AVeVi1 kVk'A ;kN.o A>>>V kiO- 9 AVA' AVv? kSS'J •f-xx;-syx &yXVVi AS\ &W V»V%WAW\ rak - kIJ 4 k rTë 4 i ■•ViS.i *\i v.< nvJ.w w1 R»i<n vw\vW>*y< k /.kiif i>Vki>i A i./.r\i>i4\.\ A>4N*.Vf> .W v'MVi'A 'hVk>Wk' AVi a a k J a V«Vi* iS'.S 'f k i'i «N'.V rViVi kVk >1' k k a a,f k 4 «in - 9r mmmm Uw regionale specialist voor: begrip voor mens en dier

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 30