"- K.B.O. Veulen Het bestuur wenst u allen En een gezond en De bouwwerkzaamheden gaan stug door. Omdat het in de voorbije weken niet altijd goed weer was om te metselen hebben Bert en René die tijd nuttig weten te besteden door samen met vrijwilligers de complete riolering aan te leggen. Deze zit er nu dus ook in. Frans van Staveren heeft alles op de foto vastgelegd zodat men altij d nog kan zien waar en hoe de buizen liggen als ze eens opgegraven moeten worden. Op vrijdag 17 december zijn de voorgespannen kanaalplaten gelegd. Dit zijn dikke holle betonplaten met een flinke isolatielaag aan de onderkant. Deze platen vormen de vloer van het gebouw. De grote zaal van het gebouw wordt nog deze week met vulzand ruim een halve meter opgehoogd. Ondertussen gaan Jan Thissen, Hans Vervoort, Leon Reintj es en Barry Spreeuwenberg gestaag door met het lassen van de spanten. Het is de bedoeling dat deze spanten op donderdag 23 december geplaatst worden. Wanneer dit lukt komt op het hoogste punt van het gebouw een Kerstboom te staan. Bovendien zal de ster die vroeger (in de 5Oer jaren) in de Kersttijd bovenop het kruis van de kerk stond, vanaf de nieuwe 'Hoefslag'haar licht laten schijnen. Het is echter niet overal 'Hosanna in de hoge', in ons dorp. Doordat de uitbater van de 'Eerste Veulense hangplek voor ouderen' geregeld hand-en spandiensten bij de nieuwbouw verricht, komen de hangplekklanten wel niet aan een gesloten deur, maar meer in een doe het zelf zaak, wat nou niet bepaald goed is voor de omzet. Misschien dat de Dorpsraad nog wat Ceresgelden voor een overbruggingsregeling weet los te peuteren. Het zou toch j ammer zijn dat we straks een mooie nieuwe 'Hoefslag' hebben maar dat de 'Hangplekouderen' met hun ziel onder de arm doelloos over het Veulen dwalen omdat er geen hangplek meer is! Namens de bouwcommissie, G.Reintjes.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 29