AAAP 26 secretariaat van Dijck De "Vlies 8 5814 AH Veulen Tel: 0478514123 Gsm: 0610648488 Fax: 0676056789 E-mail: a.dqck@freeler.nl Het nieuwe jaar zit er weer aan te komen. De fusie tussen de Horster en de Ven ray se Bond krijgt enige stagnatie van Venrayse kani. Toch zijn wij er van overtuigd dat het samengaan met deze bonden de biljartsport niet zal schaden, maar beter gezegd alleen maar beter kan maken voor onze sport. De meeste jongeren zitten liever achter (vóór) hun PC, Terwijf enige sport het leven van tegenwoordig wat vrolijker kan maken. Volgens HET HUIS VAN DE SPORT slaat de vergrijzing het meest toe in Limburg. 36% van de Limburgse bevolking is ouder dan 50 jaar. Niet alleen voor deze groep maar voor alle leeftijden kunnen wij nog nieuwe leden gebruiken. Voor aile LEDEN, NIET leden en A SPA RANT leden wenst onze biljart vereniging U een VOORSPOEDIG en een GEZOND Voor aanmeldingen of informatie kunt u terecht bij: Ad Knapen, Tel: 0478584387 Arie van Dijck, Tel: 0478514123

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 27