24 V astelaoves-vereëneging "Ut Dartele Veulen'9 Vullekes en Vullinnekes Vastelaovend 2005 stöt alwer vur de deur te tréppele en dat wört en kort mér hefteg sejzoen. Dörrum gon wij optied beginne en dorbij kunne we owlie hölp zeker nie misse. We gón drek nó de fieësdaag beginne! Óp zondagmiddag 2 jannewarie hewwe al ös Prinsebal. Dit is en goej gelaegenhejd urn de aovertollege kieles die d'r mit de fieësdaag éngegraöjd zien, d'r wer vanéf te hosse. Dörrum gón wij nó al die olieböl, appelflappe en bitterballe, wer same lekker karn aval le! Tot zöndagmiddég 2 jannewarie 11 ower 2Wij telle óp ow! De Sik Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken, die op welke wijze dan ook, onze 25-jarige huwelijksdag tot een mooie en zeer bijzondere dag hebben gemaakt. Speciaal willen wij alle kinderen bedanken voc al hun tekeningen, werkstukjes en cadeautjes Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed en gezond nieuwjaar. Toon, Toos, Martijn en Kristel Nuijten. Versleijen Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar!! Versleijen Installatie Techniek BV Verslei jen Agri BV Versleijen Detail BV

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 25