V rri de Ruuper MEDEDELIN GENBL AD VOOR LEUNEN EN VEULEN REDAKT1EADRES: Scheiweg 9, 5809 EH Leunen tel: 58 90 70 JAARGANG: 36 "r 49 3 dec. 2004 Clusterparochies Leun Kapelaan W van Dijck, Albionstraat 30, 5809 AE Leunen, 0478-581575 9 ff, Catharina Leunen Misintenties opgeven Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: A Bankrekeningnummer: 1281.02.292 582221 Zaterdag voor Tome en Aram Lector Zondag voor Hendrix; Jrd m Voermans Bertha Peeters-Mai Croymans en overl overl.fam. Goumar de Sterren en uit dc Lector Woensdag voor anssen Vrijdag voor Actie Kerkbalans

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 2