j «5 CS O K) V) TT B "O <a fl JS O «S qp «K O© iS DORPSRAAD VEULEN 23 De toekomst van Veulen, hoe moet het Veulen er over 10 a 15 jaar uitzien? Dat is de vraag die de Dorpsraad Veulen aan alle inwoners van Veulen wil stellen. In het kader van het Dorps-Omgevings-Programma (reconstructie) wil de Dorpsraad Veulen in discussie gaan met de inwoners van Veulen over de toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden. Het Veulen is verdeeld in een Landbouwontwikkelingsgebied, Verwevingsgebied met een kernrandzóne en extensiveringsgebied natuur. Wat willen we met deze gebieden, waar moet toekomstige woningbouw mogelijk zijn, willen we meer activiteiten en bedrijvigheid toestaan in het buitengebied of juist niet, enz. enz. Wilt u hierover mee discussiëren kom dan op donderdag 9 december naar zaal "'t Veule". De avond begint om 20.00 u. Houd deze datum vrij! G. Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen. a s s a a a a o «s P4 o I a a o a «s a ff «8 ii s <u s B 9 a I s s s 2?

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 24