KBO VEULEN i Op maandag 13 December houden we onze j aarlij kse kerstmiddag houd deze datum vrijMeer hierover in de ruuper van volgende week de secr. Nieuwbouw Hoefslag Zondag lag het bouwterrein erbij alsof voorzichtig de funderingen van een Romeins badhuis opgegraven waren. De uitgegraven bouwplaats was volgestort met geel vulzand en daarin waren de sleuven voor de fundering uitgegraven. Omdat het op sommige plaatsen te nat was voor de mini- graver, kwam de spierkracht van het vrijwilligersleger hierbij goed van pas Door een paar specialisten van de biljartclub is een extra diep gat gegraven waarin men het bilj art kan laten zakken wanneer het in de weg staat. Dit graafwerk wilden ze persé zelf doen. Ze waren waarschijnlijk bang dat het biljart anders niet waterpas zou komen te staan en dat ze daardoor niet genoeg punten konden scoren. Enfin, aan het graafwerk zal het niet liggen Bert Smets met zijn medewerkers is nu volop bezig met het plaatsen van de bekisting voor de fundering en het op zijn plaats leggen van de stalen matten. Op vrijdag 3 december wordt de fundering gestort, deze heeft dan het hele weekend de tijd om te drogen. Maandag 6 december op Sinterklaas zijn verjaardag, wordt letterlijk de eerste steen gelegd want dan wordt er begonnen met metselen. Als het weer mee zit zullen de contouren van het gebouw zich spoedig aftekenen en kun je een idee krijgen van wat het gaat worden Namens de bouwcommissie, G. Remtjes

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 23