Postbus 2100 4800 CC Breda Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2004. De Nationale Zonnebloemloterij 2004 is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie (L.O. 690/0086/001.04 d.d. 08 januari 2004). (onder voorbehoud van typefouten) Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot, desgewenst aangetekend, te zenden aan Nationale Vereniging de Zonnebloem, t.a.v. de loterij, Postbus 2100, 4800 CC Breda met vermelding van het giro- of banknummer waarop de geldprijs gestort kan worden. de Zonnebloem* UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2004 Datum trekking: 15 november 2004 PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG 1 e prijs 0594012 €15.000,00 14e prijs 0741275 1.000,00 2e prijs 0819303 €10.000,00 15e prijs 1039104 1.000,00 3e prijs 0308659 €10.000,00 16e prijs 0154734 500,00 4e prijs 1219324 5.000,00 17e prijs 0315779 500,00 5e prijs 0737161 5.000,00 18e prijs 0665045 500,00 6e prijs 0265644 5.000,00 19e prijs 0778298 500,00 7e prijs 1165484 2.500,00 20e prijs 1212347 500,00 8e prijs 0258485 2.500,00 21 e prijs 1179531 500,00 9e prijs 0787757 2.500,00 22e prijs 0058591 500,00 1 oe prijs 1332908 2.500,00 23e prijs 0493539 500,00 11e prijs 0780026 1.000,00 24e prijs 0322736 500,00 12e prijs 1410205 1.000,00 25e prijs 0258421 500,00 13e prijs 0779396 1.000,00 DE VOLGENDE PRIJZEN OP DE LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS 26e prijs 20152 100,00 27e prijs 11977 100,00 28e prijs 47811 100,00 29e prijs 0957 50,00 30e prijs 9623 50,00 31e prijs 0743 50,00 32e prijs 063 15,00 33e prijs 296 15,00 34e prijs 681 15,00

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 15