LEUNEN 4 Wandelpadenplan Leunen Dorpsraad Wandelpadennetwerk In de dorpen van Venray Tijdens de dorpsraadvergadering van 20 september jl. is besloten te onder zoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot verschillende wandelroutes in Leunen. Tijdens de dorpsraadvergadering van 18 oktober jl. is het hiervoor gemaakte plan van aanpak besproken. Daarnaast is het belangrijk, in verband met de reconstructie, te komen tot een wandelpadennetwerk voor alle dorpen van Venray. Als doel stellen wij ons de realisatie van verschillende wandelroutes in Leunen. Het wandelpadenplan bestaat uit vier fasen: planfase, begrotingsfase, middelen fase en uitvoeringsfase. Concreet betekent dit dat een werkgroep zich gaat inzetten voor de realisatie van verschillende wandelroutes. De dorpsraad doet hierbij een oproep voor vrijwilligers om actief mee te werken in deze werkgroep wandelpaden Leunen (WWL). Belangstellenden kunnen zich melden bij Ed Stevens, lid van de dorpsraad en tevens projectleider Wandelpadenplan Leunen, tel: (0478) 510332. Als eerste resultaat is er al een concept wandelroute beschreven en uitgezet; "Wandelpad kruisen en kapellen Leunen". Deze wandelroute is te vinden op de website www.leunen.nl onder dorpsraad. Reacties op deze wandelroute zijn van harte welkom. Mogelijke ideeën voor wandelroutes in Leunen zijn: Wandelroute naar de Oostrumse beek, herinrichtingsplan van Water schap Peel en Maasvallei, Gemeente Venray en Staatsbosbeheer. Wandelroutes in het buitengebied van Leunen, verschillende buurt schappen, natuur, bos en weilanden. Met vriendelijke groet, Dorpsraad Leunen Ed Stevens Projectleider Wandelpadenplan Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 5