Het grondwerk wordt geleverd door Gebr. Reintjes en Frank heeft al een goed begin gemaakt. Alles wat met stroom te maken heeft wordt verzorgd door Elektro van Staveren uit Leunen. Piet zal dus ook licht in deze zaak gaan brengen! De technische installaties zullen door het jonge Veulense bedrijf van Ton Dirkx verzorgd worden De staalconstructie wordt geleverd door fa. Jo Stevens uit Ysselsteyn waar de spanten door Veulense vaklui, hun berekende vormen krijgen. Tot slot nog een woord van dank aan onze zaalhouder Antonie Thielen voor de héérlijke erwtensoep met worst en het hartversterkertje dat we na afloop aan de genodigden konden aanbieden.Dit gaf op deze koude zaterdag letterlijk en figuurlijk een warm gevoel van binnen en is tekenend voor de goede verhoudingen die er binnen onze dorpsgemeenschap zijn! P.S. Verleden week heb ik in "de Ruuper"geschreven dat we aan vergunningen e.d. 34.00,- kwijt waren. Dit is onjuist en moest uiteraard 34.000,- zijn. Dit getal is ook alweer achterhaald want er zijn ondertussen notariskosten bij gekomen voor de beschrijving van de grond. Namens de bouwcommissie, Gerrit DORPSRAAD VEULEN De toekomst van Veulen, hoe moet het Veulen er over 10 a 15 jaar uitzien? Dat is de vraag die de Dorpsraad Veulen aan alle inwoners van V eulen wil stellen. In het kader van het Dorps-Omgevings-Programma (reconstructie) wil de Dorpsraad Veulen in discussie gaan met de inwoners van Veulen over de toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden. Het Veulen is verdeeld in een Landbouwontwikkelingsgebied, Verwevingsgebied met een kernrandzóne en extensiveringsgebied natuur. Wat willen we met deze gebieden, waar moet toekomstige woningbouw mogelijk zijn, willen we meer activiteiten en bedrijvigheid toestaan in het buitengebied of juist niet, enz. enz. Wilt u hierover mee discussiëren kom dan op donderdag 9 december naar zaal "'t Veule". De avond begint om 20.00 u. Houd deze datum vrij G. Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 30