Nieuwbouw Hoefslag 28 Het ligt in de bedoeling dat wij u via 'De Ruuper' regelmatig op de hoogte houden van de bouw van de nieuwe 'Hoefslag'. Voorbije zaterdag, 20 november, was de heugelijke dag dat er najaren voorbereiding ook daadwerkelijk gestart werd met de bouw. Met een toespraak opende om 16.00 u de voorzitter van de verenigingsraad en bouwcommissie, Bert Smets, deze historische bijeenkomst. In het kort schetste hij de gang van zaken gedurende de laatste acht jaren die als voorbereiding aan deze dag vooraf gingen. Samen met wethouder Mathieu Emonts stak hij daarna de eerste spade in de grond, het symbolische begin van de bouw. In zijn toespraak tot de genodigden en belangstellenden (en dat waren er meer dan honderd), prees de wethouder de saamhorigheid en het doorzettingsvermogen van de Veulense bevolking en wenste hen alle succes toe bij de verdere werkzaamheden. Een meer dan levensgrote schop die gemaakt werd door Theo Reintjes, is de blikvanger van het terrein en geeft aan dat het nu een werkterrein is, waarop nog heel wat gewerkt zal moeten worden. De planning van de bouwcommissie is, dat zo rond het dorpsfeest in juli 2005 de bouw klaar zal zijn. Is dit niet haalbaar door bv. een harde winter dan kan het uitlopen tot uiterlijk Veulense kermis. Wie vormen eigenlijk die bouwcommissie? Daarin hebben zitting: Bert Smets voorzitter, Mare Spreeuwenberg secre taris, Maria Philipsen-Reintjes, Theo Reintjes, Harrie van Rijswijck en Gerrit Reintjes. De architect is dhr.Colsen uit Venray, die met grote gedrevenheid een passend plan getekend heeft. Het was voor hem een eer om een gemeenschapsgebouw te mogen ontwerpen dat recht tegenover de basisschool van Veulen komt te liggen, een gebouw dat zijn vader toentertijd ontworpen heeft. De ruwbouw wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Linssen B.V. uit Hout- Blerick met Bert Smets als uitvoerder. Dit bedrijf waar behalve Bert Smets ook de Veulense bouwvakkers Jan Poels en René Spreeuwenberg al jaren werken is geen onbekende in Veulen. De woningen van Wim en Joke van Meijel, Wim en Jo de Backer, Geert en Marian Jenneskens, Dora van Staveren, Gerrit en Riek Reintjes zijn ook door dit bouwbedrijf gebouwd. Onlangs kwam het prachtige dorpshuis van Hout-B lerick gereed. Ook dit werd door bouwbedrijf Linssen gebouwd en was Bert Smets de uitvoerder! De constructie werd berekend door constructeur Martien Ouwerkerk uit Hegelsom die zijn wortels in Leunen heeft.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 29