KW? 8SSS &3S88 SSSS XvK- K voor SV «WI specialties concentraten en premixen mmmmmm WIJNAKTIE ENIGING Reden hiervan is dat we reeds andere sponsoractiviteiten op touw gezet hebben. Een ander argument is dat deze wijnaktie veel tijd en energie krijgen zijn. Bestuur tennisvereniging LVH

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 15