Leunen'67 't Trefpunt-1 Leunen'67-2 Leune Harmonie laien en j Americo Pieten velen voor 1 Luc^ssen (voor de bonnenverkoop) n iedereen die on een of andere Harmanoie en manier heeft g comité Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 10