GEERT ANNE-MARIE BENS Tel. 0478-641296 OVERLOOK Mmntenties opgeven: sch: N. van Staveren, 0478-585134, 1281.02.594 tgen, Lorbaan 9, 0478-588215 Middels formulier achter in ersoon parochie: M. Geurts 6 november voor en Jacoba Klaassen warn e van ivieij eiMarie üurge Voor Priesterroepingen. Misdienaars Jan, Amke, Nikki, Sef, Evi. Lector Martien Classens Op zaterdag 6 november a. s. is er weer een Dit keer een thema dat voor elk kind herkei De titel van de viering is: Wij hopen dat er veel kinderen met hun ouders aanwezig zullen zijn. 7 nov O.L. V. Onbevlekt Ontvangen Heide Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabb els, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L. Pouwels, Heidseschootweg 1, 0478-582421 H. Willibrord Zondag 9.15 Uur H. Mis Jaargetijde Martinus Janssen enPetronella Janssen- Doumen, Overleden ouders Peeters-Janssen, Misdienaars Ruud M., Sef J. en Youri Lector RiaD erikx tel. 0478-588035 Leunen Bens Leunen Week 46 8 t/m 13 nov. 2004 Appelvlaai 6,55 Amandelstaaf €2,99 i -J ♦-

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 3