mus van raaua vemen Mis intenties opgeven: e kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, ekeningnummer: 1281.02.594 M. Geurts-Slangen, Lorbaan 9, 0478-588215 voor B ert Cremers en Levende en over Geurts Beste mensen Het Allerzielenlof is op zondag 31 oktober om 14.00 uur. Zou u zo vriendelijk willen zijn om het kruis op Allerzielen schoon te maken Kerkbestuur Veulen. O.L. V Onbevlekt Ontvangen Heide Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Dr abb els, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L Pouwels, Heidseschoohveg 1, 0478-582421 24 okt zondag door het jaar Zondag 9.15 Uur H. Mis Overleden ouders Heesen-van Soest, Johan loonen, Martien Muijsers en overleden fam. Leden., Jaargetijde overleden ouders Claes-Derikx en overleden fam. Leden. Misdienaars Stan, Patrick en Ruud S Lector Drabbels

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 3