24 - Tijdens de Dorpsraadsvergadering van dinsdag 12 oktober werd Aldy Kuijpers brugpas 29, benoemd als nieuw Dorpsraadslid. Zij heeft zin in haar nieuwe functie en vindt het fij n om op deze manier iets voor de dorpsgemeenschap te kunnen betekenen. De voorzitter wenste haar veel succes met haar nieuwe taak toe. - De bouwvergunning voor het nieuwe dorpshuis is binnen. Nu is kunnen worden, verstreken is. Daarna kunnen we eindelijk, na vijf jaren voorbereiding, aan de slag. - UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD VEULENSE KERMIS. Omdat de uiterste inzenddatum van de kaartjes verstreken is, kunnen we overgaan tot het bekendmaken van de gelukkige winnaars. Er zijn in totaal 10 kaartjes teruggestuurd. De Dorpsraad stelt 5 geldprijzen beschikbaar. De ballonnen zijn allemaal in de omgeving van Valkenswaard terecht gekomen. Na informatie ingewonnen te hebben aan de infobalie van het gemeentehuis van Valkens waard, werden de prijzen als volgt toegekend: le prijs, Amke Bosgoed. Haar ballon werd gevonden in de Brabantse plaats Hooge Mierde. 2e prijs, Auke Jenniskens. Haar ballon landde in Westerhoven. 3e prijs, Cindy Reintjes. Haar ballon vloog naar Borkel en Schaft. 4e prijs, Lieke Spee. Haar ballon staakte de strijd in het natuurgebied 'de Malpie' bij Valkenswaard. 5e prijs, Bas Jacobs. Zijn ballon werd door mevrouw Hemels- Theuws op haar landgoed 'Taamven' bij Valkenswaard gevonden. Robin Spreeuwenberg (die verleden jaar de eerste prijs won), Esmee Kersten, Pim Timmermans, Roy Geurts en Rik Spreeuwenberg kregen hun kaartjes wel terug, maar vielen net buiten de prijzen. Misschien hebben zij en de anderen een volgende keer meer geluk. De prij zen zullen binnenkort door enkele leden van de Dorpsraad aan de prij swinnaars overhandigd worden. Het is een goede gewoonte dat de prij swinnaars een bedankkaartj e naar de behulpzame vinder sturen want daar hebben ze per slot van rekening hun prijs aan te danken. G. Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 25