119 mmttm isaiP* ÜPSSI $mz $sm$& f ^Êm rfS&fegjSsss I JEVitre© 2,50 17a.netf 22.00 ««r ïHSSSfê ssSÉbskss^s mg&lm IMS ':2SSs?5» r&ffgss** !r*S£rv- SJ£BSS3* ^tf:i'-;s>\\v raï'S^Ï K-r-'H s» ;P' ?."'ïl 'i - >"*V!f- K>Vv7^*. trVt^ v\v2*iïV •.V-:*'."» -: K^Uj•Jï^rv ■W- im W ■mj' Wir/<*fAC f Het orkest dat van elk feest pas echt een feest maakt. Met een zeer uitgebreid repertoire bestaande uit: Golden Oldies, Rock, Country, Medley's jaren 70, 80, 90 en Top 100. Dansmuziek voor iedereen 3D OKTOBER HEIDE

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 23