XIPOME ST. CRTHflin ;fcfc=* Umn - fails» - Heidi Harmonie St. Catharina op weg naar het Concours De afgelopen weken hebben we u geïnformeerd over de concoursvoorbereidingen en de inhoud van de 4 muziekwerken, die wij zaterdag 23 oktober gaan spelen in Venlo. Afgelopen zondag hebben we samen met de Oiriose fanfare, die ook onder leiding staat van onze dirigent Geert Jacobs, een mooi concert uitgevoerd in 't Gasthoes te Horst. Deze week sluiten we een drukke periode van heel veel repetities, uitvoeringen en beoordelingen af. U zult zich ongetwijfeld afvragen, waarom ai die moeite elke 5 jaar. Het belangrijkste doel van het concours is het muzikale niveau van de vereniging op peil te houden. In zo'n concoursjaar wordt extra veel tijd en energie gestoken om de Harmonie in totaliteit en de muzikanten afzonderlijk te laten groeien. De ervaren leden weten wat er op hen afkomt maar een groot gedeelte van de Harmonie bestaat uit jeugdige leden, die nu voor de eerste keer op concours gaan. Voor hen is zo'n jaar behoorlijk heavy, maar 't is wel een prachtig vervolg op hun opleiding en tegelijkertijd doen ze heel veel ervaring op. Zaterdag na de uitslag weten we als vereniging waar we staan, wat ons niveau is, wat onze sterke en minder sterke punten zijn waaraan we dan de komende tijd kunnen gaan werken. Deze week worden nog de puntjes op de i gezet. Bijna elke avond is er repetitie. Vrijdag 22 oktober is de generale repetitie. Wij nodigen iedereen van harte uit om deze openbare repetitie bij te wonen. De aanvang is 19.30 uur in De Brink. Zaterdag 23 oktober is het dan zover. Harmonie St. Catharina treedt om 15.20 uur op in schouwburg de Maaspoort te Venlo. De uitslag volgt direct na ons optreden. Om 18.30 uur zijn we weer terug in Leunen. In café Martens gaan we dan gezellig feestvieren ter afsluiting van deze intensieve muzikale periode. We hopen dat veel mensen uit Leunen, Veulen en Heide ons vrijdag en/of zaterdag komen aanmoedigen want dat zou voor de dirigent en de muzikanten een enorme steun zijn. Harmonie en Geert, heel veel succes!!!

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 13