A'ï LEUNEN vUtt Stichting dorpsraad Leunen Aan alle bewoners 5 Leunen, 6 september 2004 Betreft: Herdenkingsproject deportaties 1944 Dorpsraad Al maanden lang zien jullie het herdenkingsproject deportaties 1944, projectverantwoordelijke Herman Holtackers, op de actielijst staan. Er is veel werk verzet en ik wil jullie graag hierbij de voortgang aangeven. Op zondag 3 oktober zal tijdens een plechtige bijeenkomst het monu ment, ter na gedachtenis aan allen die in Leunen gedeporteerd zijn, door Harry Claessens worden onthuld. De heer Claessens was een van de vele gedeporteerden. Prinses Beatrix Fonds collecteert van 12 t/m 18 september voor spierziekten Van 12 t/m 18 september collecteert het Prinses Beatrix Fonds voor spierziekten. Meer dan 40.000 collectanten bellen dan aan voor een vrijwillige bijdrage. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 969, ten name van het Prinses Beatrix Fonds. Het Prinses Beatrix Fonds is het Nationaal Fonds voor de bestrijding van spierziekten, polio, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit. Het Fonds is in 1956 opgericht. Sinds die tijd financiert het wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van deze neuromusculaire aandoeningen. Ook behartigt het Fonds de belangen van patiënten die aan deze ziekten lijden en hun familieleden. Het steunt de landelijke patiëntenbelangenverenigingen waarbij in totaal ongeveer 40.000 mensen zijn aangesloten. Deze verenigingen zijn bijzonder actief met tal van activiteiten. Het gaat om de Vereniging Spierziekten Nederland, de Parkinson Patiënten Vereniging, de Vereniging van Huntington, de Multiple Sclerose Vereniging Nederland en de BOSK (Vereniging van Motorisch Gehandicapten en hun ouders) DAMESGYMCLUB LEUNEN Dames, we zijn weer begonnen met gymen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in beide uren. Heeft iemand interesse om een uur in de week te gymen dan kan men zich aanmelden of informatie vragen bij Truus Keysers tel. 580260. Ook willen we vragen de contributie over te maken ad 55, graag voor 1 oktober op banknr 1281 21009 t.n.v. Truus Keysers Damesgymclub o.v.v. naam en adres.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 6