Uit de schooi 3 Weer naar schoot Spannend: weer naar school! Een nieuwe juf of meester. Niet alleen voor de kinderen is het wennen, ook ouders/verzorgers en leerkrachten moeten weer even wennen aan het nieuwe. En dan is er de start met de nieuwe directeur, die per 1 september jl. begonnen is aan basisschool De Meent, Vorig schooljaar heb ik al een paar dagen wat rondgekeken op de school, kennisgemaakt met het team en sommige ouders. Heel veel bewondering heb ik voor de manier waarop meneer Louis herdacht werd. Het is een goed idee om met zijn allen de "Gouden Regel" na te leven mede ter nagedachtenis aan meneer LouisHoewel ik Louis nooit ontmoet heb, heb ik het idee dat ook ik hem een beetje ben gaan kennen door alle verhalen van het team maar ook van Ria, zijn vrouw. Hoe moeilijk is het voor haar iemand op zijn plek te zien! Hoe knap is het om dan toch de eerste te zijn die mij feliciteert met mijn benoeming. Mede door Ria kan ik nu begrijpen wat Louis voor De Meent betekend heeft: voor het team, voor de kinderen en voor de ouders. De voel me erg welkom op De Meent. Na meer dan twintig jaar onderwijservaring heb Ik een aantal jaren bij de onderwijsbegeleidingsdienst van 's-Hertogenbosch gewerkt, voornamelijk in de regio Noordoost-Brabent. Mijn woonplaats is Brouwhuis(Helmond). Mijn wens zelf een basisschool te leiden gaat nu in vervulling. Ik ben niet zomaar op een school terechtgekomen, maar op een school die een fijne school wil zijn, waar eenieder zich gewaardeerd en veilig voelt! Dit sluit aan bij mijn ambitie. Voor déze school wil ik mij graag inzetten. De voorbereidingen voor de opening zijn in voile gang. Het team heeft hier al heel wat voorbereidingswerk voor gedaan. Binnenkort zullen we u hierover nader berichten. Tot slot hoop ik dat iedereen een fijn schooljaar tegemoet gaat. Heel veel succes allemaal. Emelie Vogel, directeur van basisschool De Meent

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4