mwiwwMW ft ft EEN BANK VAN DE RABOBANK IN 21 VEULEN Omdat het hoofdkantoor van Rabobank Venray Meerlo-Wanssum in november feestelijk heropend wordt, wil deze bank ons allemaal laten delen in de feestvreugde.Daarom wordt op zaterdag 11 september tussen 8.15uen 12.00 u tegenover de kerk een nieuwe picknickset geplaatst, geschonken door de Rabobank. De werkzaamheden zullen door de medewerkers van de bank zelf uitgevoerd worden. Belangstelling en aanmoediging van Veulense mensen zal de uitvoerders zeker stimuleren om htm klus zo goed mogelijk te klaren. Om ongeveer 11.45 u zal de picknickset symbolisch aan ons dorp overhandigd worden. Het zal een blijk van waardering zijn als daarbij zoveel mogelijk mensen uit de kern van Veulen aanwezig zijn. De picknickset die er nu staat wordt door Dorpsraadleden uitgegraven en komt na de verbouwing op de speelplaats van de basisschool te staan. G. Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen. Stichting Jeugdclub Veulen Hallo jongens en meisjes, Ben je in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en heb je zin om bij de Jeugdclub te komen, dan kun je je a.s. maandag 13 september om 18.00-18.30 uur bij de Hoefslag hiervoor opgeven. De contributie is EURO 17,50 voor het hele seizoen. Dit bedrag graag bij opgave betalen. Bij een grote opgave wordt de groep weer opgesplitst in 2 groepen (groep 1-2-3 en groep 4-5-6-7-8 samen). Wij hopen op je komst!!! Groetjes, de leiding

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 22