f «mwweaeb 20 DORPSRAAD VEULEN Op dinsdag 14 september a.s. houdt de Dorpsraad een vergadering in 'De Hoefslag' De agenda is als volgt: L Opening 2. Notulen van de vorige vergadering. 3. Ingekomen stukken. 4. Verslag van het Dorpsradenoverleg van 6 september. 5, Evaluatie kermis Veulen. 6. Dorpse zaken. 7. Afscheid Marieëtte de Weert als Dorpsraadslid. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. De vergadering begint om 20.00 u en iedereen is van harte welkom. G. Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen. Uw adres voor al uw F eesten,Bruilof ten, partijen, vergaderingen Cafe- Zaal Nu Thema feesten Kwatsavond 45,00 p.p. Spooktocliteii 45,00 p.p. Arrangementen all in vanaf 20,00 p.p ontvangst met vlaai koffie 5 uur vrij drinken 2 x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in t Veule tel 0478-581928

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 21