F V V de Ruuper MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN REDAKTIEADRES: Scheiweg 9S 5809 EH Leunen tel: 58 90 70 JAARGANG; 36 nr 37 lOsept. 2004 Clusterparochies Leunen- Veulen-Heide Kapelaan W. van Dijck, Albionstraai 30, 5809 AE Leunen, 0478-581575 11 en 12 september Zaterdag vu.sVc «vV Misintenties opgeven: achter in de kerk of telefonisch: A Heintjes, 582221 ummer: 1281.02.292 24e zondag door het jaar Mis voor: Overl fam Swinkels-v Rij swij ck;Lot Leyssen en Lucia Leyssen-vd Wallen; Jo Pijpers, To Pijpers-Philipsen kindéren Helma en Karei en schoonzoon They; Bert Voermans en echtgenote en dochters Mi a en Mi entje en schoonzoon Harrie; Overl fam Peeters-Beetz; Tot intentie; Wim en Marie Swinkels -Fleurkens en overl fam; Teng Nooyen en dochter Tiny Misdienaars Rob en Sten H. Lector Zondag 10.30 Uur: EL Mis voor: Pierre Philipsen en Anna Philip sen-Lenssen; Marie van Dijck-Bouten en Ton van Dijck; Fam Hendriks de Mulder; Antoon Voermans en echtgenote en zoon Antoon Misdienaars Geert, Sten J. en Rens Lector Annie Reintjes Woensdag 19.00 Uur: H. Mis voor; Piet Janssen en echtgenote en overl fam Janssen- Martens; ouders Peeters-Raaymakers Misdienaars Moniek en Yvette I t I I

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 2