fc v> if mmsmm gtt&thottêfc v-rouw«Ymatv*8rk .vMyi'.1 »>VMJ ViV/ 2 V V'V#V. ('.V. U •V4b.V.V.V-V.%%V,V. V.VM WpV>. J* ,jr 11 10 Werkgroep cursussen Leunen Helaas is er maar één reactie binnengekomen op onze oproep om in te schrijven voor de gespreksavond over STRESS, OPVOEDING, HUISHOUDEN EN WERKEN (dinsdag 14 of 28 september). Heb je nog interesse om deel te nemen bel dan naar Anjo Niessen, tel. 589376, vóór zaterdag 11 september 2004. Bij onvoldoende aanmeldingen gaan de avonden helaas niet door! Het is duidelijk, het is erg moeilijk om in te schatten waar de interesse van jullie naar uit gaat. Daarom willen wij graag inventariseren wie van de dames nog belangstelling heeft om een cursus te volgen met de computer. Wij hebben namelijk het idee om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen met het omgaan met de computer. Omdat wij denken dat er in de meeste aangeboden cursussen een heleboel geleerd wordt wat daarna niet of nauwelijks meer gebruikt wordt stellen wij het voor: Leden van onze eigen vereniging helpen andere leden. Daarvoor moeten wij inventariseren waar de behoeften liggen. Dus Heb je interesse om persoonlijk begeleid te worden thuis, je eigen computer, dan kun jij je aanmelden bij Anjo Niessen 589376) voor 30 september 2004. Werkgroep: Toos Baken, Marian Claessens en Anjo Niessen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 11