SS vaartve rzorgi mm I WARME BAKKER GEERT AhfWE-MAmE S5EVS Tel. 0478-6412£6 OVERLOOK tel. 0478-588035 Leunen l i COLLECTE KANKERBESTRIJDING 3 Kanker raakt ons allemaal. Kankerbestrijding is een strijd van en voor iedereen. Samen kunnen we een machtige vuist tegen kanker maken. Jaren van onderzoek hebben gezorgd voor steeds betere behandelingen. Hierdoor hebben meer mensen met kanker nu een grotere overlevingskans. Dat willen we natuurlijk voor iedereen. Geef daarom aan KWF kankerbestrijding. De collectanten komen in de week van 6 t/m 11 september bij u aan voor een bijdrage. ffe Ëerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 Batterij Bens Leunen ReWarae week 36 30 aug /ai 4 sep 04 4 gesort. Vlaaitjes 4900 Waldkorabrooctje 0931

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4