ESTAURATIE KERK VEULEN GEREED. 26 het jaar 1949 waren de mensen van Veulen heel erg blij, dat l veel inspanningen en financiële bijdrage van de mensen en ibsidies, hun nieuwe kerk verwezenlijkt kon worden. Nu in )04 was de kerk, een van de eerste nieuwbouwkerken van na de )rlog, toe aan restauratie. Net als met de bouw van de kerk in 1949 heeft deze generatie Veulenaren ook laten zien dat de gemeenschapszin groot is. Door de restauratie kan de kerk tot in lengte van dagen weer het visitekaartje van het dorp zijn. Hier kunnen we allemaal trots op zijn. laar niet alleen de buitenkant siert de kerk, maar ook de ieringen in de kerk zijn van grote waarde om het gebouw ienstbaar te maken. Als we de vieringen in de kerk met ons Hen blijven houden, kunnen we pas zeggen dat de restauratie eslaagd is. De restauratie van de kerk is mede gesteund door een bijdrage van en begeleid door het Bisdom Roermond. Hiervoor willen we speciaal bouwkundig adviseur Dhr. GBroen, hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. Ook Dhr. W. Kremer uit Venray bedankt als adviseur van de Financiële Commissie. Verder hartelijk dank aan de Gemeente Venray, de Provincie Limburg en het SkaN-fonds voor hun bijdrage aan de restauratie. Ook hartelijk dank aan de bedrijven en stichtingen in en buiten Veulen die ons met een bijdrage gesteund hebben. 3e bedrijven die de restauratie hebben uitgevoerd willen we ook lartelijk danken: Aannemersbedrijf H. Verkoulen BV, Roermond-Maasniel. P. Peters Voegwerken, Venray. Schilderwerk Arts Schildersbedrijf, Oostrum-Venray. Reparatie Klok Eysbouts Klokkengieterij BV, Asten. Maar onze grote dank gaat vooral uit naar de enorme inzet van vele vrijwilligers en de royale bijdrage van inwoners en oud inwoners van Veulen. Vooral de actie die onlangs in ons dorp voor de restauratie is gehouden was een groot succes. Nogmaals Iedereen hartelijk bedankt voor zijn De kerk zal feestelijk worden heropend op zaterdag 4 september om 18.30 uur. Zie voor het programma kerkberichten Veulen. Kerkbestuur Veulen en Commissie Restauratie Kerk.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 27