Voor nadere Informatie kunt U zich wenden tot de Eerste Wijkverenigjng Leunen, Bertie Manders, tel.nr. 588955 to I e 88 9 <8r Ot O BS* i voor de de meest voor Met de im" kunnen zoo littekens, onoewenste 1

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 17