i\i?ê thoUök vr o u wft r$ ft t w ftrk WW v v >v.; ,:.yy.yt,y wjy»., m'Kv/Xv' 'J'K'i'M iv w.»»v, V/.V-N iVVV.SVi'MV^ v i 4V»V.V«V.Y.Wpy».<» V.V.V ',V.V.', 10 Jir ii gL|«Y| IP IP Werkgroep cursussen Leunen Helaas ss er maar één reactie binnengekomen op onze oproep om in te schrijven voor de gespreksavond over STRESS, OPVOEDING, Heb je nog interesse om deel te nemen bel dan naar Anjo Niessen, tel. 589376, vóór zaterdag 11 september 2004. Bij onvoldoende Het is duidelijk, het is erg moeilijk om in te schatten waar de interesse van sul lie naar inventariseren wie van cursus om een om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen met het omgaan met de computer. Omdat wij denken dat er in de meeste aangeboden cursussen een meer voor: Leden van onze Daarvoor Heb je interesse om is, achter vóór Toos Baken, Marian Claessens en Anjo Niessen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 11