Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de Eerste Wijkvereniging Leunen, Bertie Manders, tel.nr. 588955 4 Scouting Leunen zoekt leiding Wij zoeken voor het volgende seizoen versterking voor de leiding van de groepen - Scouts (meisjes en jongens van 10 tot 13 jaar) op maandagavond - Shiva's (meisjes van 7 tot 10 jaar) op dinsdagavond - Scouts(jongens van 13 tot 16 jaar) op donderdaga vond - Welpen (jongens van 7 tot 10 jaar) op vrijdagavond Wij zijn op zoek enthousiaste jongeren vanaf 16 jaar (afh. van de groep) Heb je interesse Bef Erna 582254 of Sef 587967) of kijk op www. leunenni - scouting weer oua papier op. uiegene aie punen ae rou wonen kunnen 's avonds tussen 18.00 en 19.( uur hun oud papier afleveren bij de aanhanger de parkeerplaats bij gemeenschapshuis 'de Br Wij vragen U vriendelijk om het papier stevig te bundelen of in dozen te verpakken. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking!! Bestuur E.W.L.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 5