55 CO.. 10 WARME BAKKER 3EERT aMWE-MARIE BENS Tel. 0478-641206 OVERLOOP tel. 0478-588035 Leunen v' 3 LOURDES COMITÉ De collecte van het Lourdes Comité heeft in Leunen 461,10 opgebracht. Dit bedrag komt ten goede aan een zieke uit Leunen. kan komen, Heeft u welke zieke hiervoor in dan kunt u dit doorgeven aan het Lourdes Comité. i*4 Ruiterclub Ons Genot Uitslag concours Reuver 25 4 tal Klasse Licht le prijs Dressuur kL.Ml: Marielouise Fhilipsen met Rex ONS GENOT prijs Jan Hendrikx met Marco 3e Springen Klasse BElian Poels met Kreolanda prijs 4' prijs Klasse M: Jac Peters met Nerona 10 prijs Uitslag dressuur wedstrijd te cuiik 25 juli j.l. Dressuur MlJan Vlemmix met Petri 4e prijs Leunen Bakkerij ReM&me week Boterviaai Krentenbol

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4