V de Ruuper MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEIJLEN REDACTIEADRES: Seheiweg 9, 5809 EH Leunen tel: 58 90 70 JAARGANG: 36 nr 32 6 aug 2004 fnummer: 1281.02.292 zondag door het jaar Zaterdag voor Cornelissen-Vloet en en Jan Janssen-Achten Tome Cornelissen Lector Zondag voor Pierre Philipser Jrd Ria Backus Patrick en Iris Goen Reintjes Lenssen; Sterren Lector Woensdag voon -Verhees en overl Gedoopt Chiem Albionstraat 11 a en Veulen-Heide Kapelaan W van Dijck, Albionstraat 30, 5809 AE Leunen, 0478-581575 4

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 2