•vwv Wvyvwvww Sri-W" Te koop 15 Classens Veulen Tel. 541749 of 06-45178844 DORPSRAAD VEULEN Op dinsdag 10 augustus om 20.00 uur houdt de Dorpsraad een vergadering in "de Hoefslag". De agenda is als volgt; Opening; Ingekomen stukken Veulense kermis; Rondvraag; 1. 3. 5. 7. U bent van harte 2. 4. 6. 8. Notulen vorige vergadering; Nieuws vanuit het dorpenoverleg Dorpse zakenn; G.Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen. J 1 '.i* tl KBO AFD VEULEN Op maandag 9 Aug* organiseren we een fietstocht bij goed weer vertrek om 1330 uur bij de kerk. Voor de dagtocht naar Luxemburg op woensdag 25 Aug zijn nog enkele plaatsen vrij opgave is nog mogelijk tel 583999 de secr.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 16