eb ff O j» Q* S3 eb ca «b eb eb CA O Da O C 0s CA eb S3 O 3 3 TO K 3 to at C- )P 3 - S £0 e& eb o* C\ Ui 30 0 Riolering buitengebied, wij maken er werk van! ©Bestaand riool aanpassen ©Nieuwe riool aansluiten Vo orkomende graafwerkzaamheden ©Sleuven verdichten ©Bestrating herstellen/vernieuwen ©Leveren van PVC-materialen ©Evt. bestaande zinkput/septictank leeg maken, slopen en afvoeren. Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen: L o saw e r k - G rn dwe r k - Tr a n s p r t Drabbelsweg 1 5814 AG Veulen 0478-581986 06-17900108 M B g ST a w s a s 3 ore 3 (KI "3 a s s- ff 2 2. J* B 2 e H r r* 3$ BI O pt- ■n •5

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 14