Hallo scouts, Na een week van weinig slaap zsjn wy weer van ons zomerkamp met als thema "de reis rond de wereld in zeven dagen" Het was weer een kei gaaf kamp met mooi weer en leuke activiteiten. Maar, dat was niet mogelijk geweest zonder een aantal personen en hebben dit alles te Die willen we langs deze weg dan ook voor alle hu ontvangen. jsen Granlco Carel Jeuken hier ook vee

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 11