leunen 5 KORFBAL ANDERS WANROY We vertrekken op vrijdagavond om 17.30 uur bij de Brink in Leunen met alle deelneemsters naar Wanroy. We wensen iedereen een te gek FEESTweekend toe. Stichting dorpsraad Leunen Aan alle bewoners IXWU Leunen, 14 juni 2004 Dorpsraad uitnodiging openbare dorpsraadvergadering Hierbij nodig ik u uit voor de openbare dorpsraadvergadering welke gehouden wordt op maandag 21 juni 2004 om 20.00 uur in het gemeenschapshuis De Brink. De agenda voor deze vergadering is als volgt; Agenda: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda en notulen van 17 mei 2004; 3Mededelingen; 4. Voortgang projecten; Herinrichting dorpsplein (Ton Smets) Spelement Gussen Wie (Guus Reintjes) Wozoco (Hay Heidens) DorpOmgevingsProgramma (DB Dorpsraad) Onderhoud openbaar groen (Wim Jenniskens) Communicatie (Remie van de Craats) Herdenkingsproject deportaties 1944 (Herman Holtackers) Speelterrein 5Ingekomen stukken; 6. Evaluatie Kermis Leunen 2004; 7. Verslag afgevaardigden; Dorpsradenoverleg (Herman Holtackers) Commissie woningbouw Kerkdorpen (Wim Jenniskens) 8. Rondvraag; 9. Sluiting. Met vriendelijke groet, Remie van de Craats, Secretaris Albionstraat 40, 5809 AE Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 6