4^ 4^ 4# 4* 4^ 4* 4* 4^ 4^ 4^ 4> 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ wprw^'+fk #p #p ^p rp Contactpersoon parochie 9, 0478-588215 voor Sanders ïn en fam Thissen Woker. Voor Jan Lector Timmermans H, Antonius van Padua Veulen Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: 1281.02.594 wr J r< 4.' I .1 i .AM i r.s 4 KBO AFDELING LEUNEN weer is weer een mooii m I Groenonderhoud weer te ontmoeten onze

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 3