11 HRRIflOME ST. CHTHHRIDH Leunen - Veulen - Heide Kennismakingsavond jeugdorkest: Vrijdag 18 juni zijn alle leerlingen die 1 jaar een instrument bespelen en na de zomervakantie mee willen spelen in het jeugdorkest tussen 18.15 en 19.00 uur van harte welkom in de Brink. Neem je instrument en je standaard mee want we hebben al een plaatsje voor je gereserveerd. Dit geldt niet voor de leerlingen die drum les hebben en bij de jeugddrumband gaan spelen. IVM biokfluit/tfaeorie examens: De promotieavond voor IVM'ers die in juni theorie blokfluit examen doen gaat niet door, omdat dan andere activiteiten, zoals de survival van de EWL en het korfbalkamp plaatsvinden. Dat betekent dat de leerlingen die IVM theorie examen doen zich alleen schriftelijk via het aanmeldingsformulier dat je bij het ÏVM- diploma krijgt, kunnen aanmelden bij de harmonie. Als j e na het IVM examen een instrument gaat bespelen kun je meteen lid worden van de harmonie en na een jaar in het jeugdorkest of de jeugddrumband gaan meespelen. Daarnaast is het ook financieel aantrekkelijk voor je ouders, wantje krijgt een instrument in bruikleen van de harmonie en een kleine korting op het lesgeld. De enige voorwaarde is dat je een instrument kiest dat de harmonie in voorraad heeft. Dat zijn met name klarinetten. Als j e meer informatie wilt j e kun j e contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen. Voor het jeugdorkest zijn dat Carla Hendrickx (587923) en Eugène Clermonts (580878) Voor de jeugddrumband is dat John van de Aker (511804)

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 12