WARME BAKKER 3EERT AttfME-MARIE BI Ta!. 0478-64! 296 OVERLO mmm l -V.' V ",v.VV W* V#'vV» .V VA .- Uit de school 3 Loslaten Opvoeden loslaten. Dit is een van de moeilijkste opdrachten voor een opvoeder Graag willen we kinderen aan de hand houden, ze uit de gevarenzone houden, problemen voor ze oplossen Maar dan moeten we vaststellen, dat we kinderen te weinig ruimte geven. Het blijkt niet altijd in het voordeel van kinderen te zijn bezorgde opvoeders om zich heen te hebben. Daarom moeten we als onderwijsgevenden ook leren om los te laten. Kinderen moeten uitgedaagd worden om problemen zelf op te lossen. Daar hebben ze oneindig veel meer aan dan het aanhoren van een uitvoerige uitleg. Zelfstandig leren werken is daarom op de meeste scholen een hoofdvak geworden. Die vorm van lesgeven is heel wat moeilijker dan nadoen-nakijken-fouten verbeteren". Maar wel veel effectiever! Op De Meent zullen we ons dan ook volgend schooljaar weer verder moeten bekwamen inloslaten. Leunen Bakkerij Reklame Appelkaneel Vloerkadet tel. 0478-588035 Leunen mmmi ■x, wmmmm

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4