w# i Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N van Staveren0478-585134, Bankrekeningnummer: 1281.02.594 Contactpersoon parochie: M. Geurts-Slangen, L orb aan 9, 0478-588215 29 mei 2004 Zaterda 19.30 Uur: H. Mis Gest. Jgt. Francisca Aarts. Jgt.Leonardus Thissen en voor fam Thissen. Voor Harrie Verhoeven. Voor Dien Burgers-Driessen. Misdienaars Jan, Loes, Amke, Lieke Lector vrijdag van de maand. 09.00 Uur: Woorddienst Ter ere van het H. Hart t.b.i. L.V Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Brabbels, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L. Pouwels, we; 3 0 mei Zondag 9.15 Uur Overleden ouders Van Vegchel-Lemmen Misdienaars Sef M., Martin, Sandra, Patrick, Rob en Anouk Lector Cobv Pouwels v Week Nederlandse Missionaris 1 a De Week Nederlandse Missionaris steunt het persoonlijk welzijn van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Ze draagt financieel bij aan hun verlof in Ne derland, geeft de mogelijkheid cursussen te volgen en lectuur aan te schaffen. Ook stelt ze jonge mensen in staat zich als missionair werker in te zetten voor onze medemensen in ontwikkelingslanden. Deze bevlogen mensen met een missie werken uit naam van de katholieke geloofsgemeenschap. Daarom doen zij op ons een beroep hen fi nancieel te ondersteunen. V" r VtV V v.V- iVt4i bijzonder tijdens de Nederlandse rage.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 3