3 de Ruupe r MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN REDAKTIEADRES: Scheiweg 9, 5809 EH Leunen tel: 58 90 70 JAARGANG? 36 nr 22 28 mei 2004 Clusterparochies Leunen- Veulen-Heide Kapelaan W. van Bijck, Albionstraat 30, 5809 AE Leunen, 0478-581575 Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: A Reintjes, r: 1281.02.292 29 en 30 mei 2004 Zaterdag 18.00 Hoogfeest van Pinksteren Mis voor: Jrd Frans Fleurkens; Antoon van Kempen 582221 Misdienaars Rob en Sten. Zondag Lector Tiny Janssen Mis voor: 10.30 Uur: Gerard Thijssen en Fien Thijssen-Heesen en dochter Truus; Jozef. Claessens en Elizabeth Claessens- Wismans en overl fam; Voor de overledenen van de fam Peeters; Leo Loonen en Petronella Loonen-van Jrd.Thea Simons- van Grunsven Lector Marian Litjens. 10.30 uur H.Mis voor: het welzijn van de 3 clusterparochies Leunen, Veulen, Heide Misdienaars Mandy, Sara en Jaimy Lector Annie Reintjes Woensdag 19.00 Uur: H. Mis voor: Mien Litj ens-Lemmem en Piet Litj ens en overl fam; Piet Janssen en echtg. en overl fam Janssen-Martens Misdienaars Hilde en Julia Mededeling 29 en 30 mei is een kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionaris Misdienaars Maandag

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 2