Kerkbijdrage 2004 In het begin van dit jaar hebben we uw aandacht gevraagd voor de kerkbijdrage. Iedereen maakt vroeg of laat gebruik van het kerkgebouw en de door haar aangeboden diensten. Het is dan ook reeel dat ieder zijn/haar steentje bijdraagt in de kosten. Vele mensen hebben reeds een bijdrage gedaan, waarvoor onze hartelijke dank. Anderen zijn het misschien vergeten of willen een extra bijdrage doen. Het richtbedrag voor de kerkbijdrage is 1% van het netto inkomen met een minimum van Euro 90 per jaar. Indien men de voorgaande 4 jaren in voldoende mate heeft bijgedragen, dan zijn huwelijks-en begrafenismissen en jubileumdiensten gratis; zo niet dan zullen deze in rekening moeten worden gebracht. Hoe kan de kerkbijdrage worden betaald? Dat kan door overboeking op rekening nr. 12.81.02.292 t.n.v. Parochie H. Catharina of door het afgeven van een machtiging om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. De ingevulde en ondertekende machtiging kunt u afleveren in de brievenbus van de pastorie. Gegevens opdrachtgever: Gegevens ontvanger. NAAMParochie H. Catharina. Albionstraat 30 Adres5809 AL Leunen. Rek.nr 1281.02.292. Plaats Rek.nr Ondergetekende machtigt ontvanger om van zijn/haar rekening af te schrijven Bedrag EuroO per jaar, O per halfjaar, O per kwartaal, O per maand. Met omschrijving: Kerkbijdrage. D atumHandtekening Machtiging

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 25